Маджарово - кратерът на лешоядите / галерия

Меандрите на Арда
Живописните меандри на река Арда при Маджарово
Черен лешояд
Черният лешояд идва накрая, за да разгони белоглавите и да вземе най-хубавото парче от мършовския пай
каякинг
Каякинг по река Арда
Маджарово
Изглед от Черната скала към Къс кая и долината на река Арда при Маджарово
Родопско късорого говедо
Родопско късорого говедо
Стоножка
Сколопендра /стоножка/
Черен щъркел
Черен щъркел по скалите около река Арда при Маджарово
Белоглави лешояди
Белоглави лешояди от укритието под Момина скала