Природни феномени / в Източните Родопи

Каменните гъби Намират се източно от с. Бели пласт, Кърджалийско. Заемат площ от 30 дка. Представляват хармонични скални късове с форма на естествени гъби, с розови пънчета и зеленикави гугли. Височината на пънчетата и ширината на гуглите е до 2,5 м и са изваяни в риолитови вулканични туфи. Розовият цвят се дължи на минерала клиноптилолит, а сивите и черните петна по пънчетата са от манганови кокреции. Минералът селадонит придава зеленикава багра на гуглите. Туфите, от които са се оформили каменните гъби, също са резултат от интензивна подводна вулканична дейност, датираща от времето на палеогена. След оттеглянето на морето и последователното издигане на морското дъно, върху тях започнало действието на ерозията. Долният розов пласт се оказал по-мек и по-лесно се поддавал на действието на слънцето, вятъра и дъжда. Горният зеленикав пласт съдържа по-здрави минерали, най-вече вулканично стъкло и по-трудно се изветря. Така в продължение на хилядолетия, се е оформила тази прекрасна композиция от неповторими форми и багри.

Каменната сватба Намира се до с. Зимзелен, на около 3 км източно от Кърджали. Представлява скални образувания, наподобяващи хора, коне, птици, стълбове, изваяни сред еоценски вулканични туфи от слънцето и вятъра в продължение на милиони години. Присъствието на различни метални окиси в скалите им придава разнообразни багри в розово, червено, кафяво. Легендата гласи, че това е сватбено шествие, вкаменено от природата, възмутила се от греховните помисли на свекъра към невестата. Формирането на тази природна композиция е започнало преди 40 млн. години, когато Източните Родопи са били дъно на топло плитко море, разтърсвано от непрекъсната вулканична дейност. От утаената вулканична пепел и скални късове са се образували красиви скали – риолитови туфи. След оттеглянето на морето, в следствие на вертикални движения на земната кора, те са издигнали и били изложени на действията на природата. Така се оформил този чуден природен феномен, който е обявен за защитен обект през 1974.

КК “Белите брези” Едно от най-живописните места в региона на Ардинска община. Намира се на 30 км от град Кърджали и на 6 км от Ардино. Това е единственото естествено находище на бяла бреза в Родопите. Такива са рядкост и в цялата страна. Гората представлява мозайка от бреза, бук и бор. Съчетанието на тези дървесни видове прави въздуха по-чист, излъчващите се от брезата фитонциди го стерилизират, борът го ароматизира, а букът го насища с кислород. Обявен е за курорт с местно значение, а въздухът му лекува белодробни и алергични заболявания. Цялата площ е 4000 дка. Преобладават брезите, но има и бук, бял и черен бор, смърч и др.

Вкаменената гора Намира се в землището на село Равен (Момчилградско), в дълбок дол. “Дърветата” се простират в дола в продължение на 120 м. Те представляват двадесетина пъна, с вид на обгорели от огън дървета. Високи са около метър В напречно сечение, на дънерите ясно се различават годишни кръгове. Смята се, че Вкаменената гора е с терциерна възраст, т.е. на около 30 млн. години и е резултат от подводна вулканична дейност и външни земни сили. Съществуват две мнения за оформянето й. Според едното, тя няма биологичен произход, а е образувана от седиментни скали, съставени от плътно споени фини песъчинки и стари скални късове. Второто мнение застъпва тезата, че това е било гора, разположена на крайбрежието на древното терциерно море, или край някой остров. При започналата интензивна вулканична дейност, тази гора е била частично засипана и изгорена от горещата лава. Затрупани от този огромен вулканичен материал, част от дърветата обаче са се съхранили. Високата температура е овъглила цели дървета или части от тях. При някои се е съхранил скелета на дървото. През по-късните етапи на вулканичната дейност, през тези скелети са протичали води, носещи със себе си кремъчно вещество и са запълнили кухините. Така са се получили вкаменените дървета. Уникалното на Равенската гора е, че дърветата са прави и друг такъв феномен досега не е намиран. Когато през 1970 г е обявена за забележителност, дънерите са били по-високи. За съжаление същите сили, които са създали Вкаменената гора, продължават да действат и да я разрушават. Ако не се вземат мерки, дърветата съвсем ще изчезнат.

Скален прозорец Намира се в Големия дол на с. Костино, Кърджалийско. Скалният прозорец е един великолепен, естествен скален мост, висящ във въздуха, с отрязано от всички страни платно. В недалечното геоложко минало колоните са били три, но природните сили са разделили платното между втората и третата колони и днес последната представлява голяма каменна гъба, чиято гугла е част от платното. Височината на моста е 10 м, дължината 15 м, ширината 7 м, а дебелината на платното е 1,5 м. Трите колони са еднакво високи, изградени от масивни зелени вулканични туфи, без наслояване. Платното е бяло, изваяно от тънкослойни бели варовици, много устойчиви на ерозионните процеси. Това е причината то да стърчи над колоните. Скалният прозорец е връстник на Каменната сватба и Каменните гъби. Образуван е от подобни материали и по подобен начин.

Природни феномени в Източните Родопи

каменна стватба
каменни гъби
Вулканични скали
каменно петле