Пътеводител за отговорен туризъм / Бъди отговорен, пази природата

 • язовир Кърджали
 • река Арда
 • Перперикон
 • Думички за размисъл:
 • * устойчиво развитие
 • * минимално въздействащ
 • * въз основа на общността
 • * съхранена природа
 • * с уважение към традициите
 • * природощадящо поведение
 • * етично
 • * солидарно
 • * бизнес с кауза

Отговорно отношение към природата и местните общности

Габи Тур не е просто фирма, предоставяща туристически услуги в Източните Родопи – ние сме екип от професионалисти, които заедно и по отделно се отнасяме отговорно и се грижим за опазването на природата, както и се съобразяваме с местните културни особености и традиции на населението.

Пътувайки с нас, вие също ставате част от туристическата мрежа в Източните Родопи, която всички ние заедно сме създали и работим заедно за нейното развитие и утвърждаване на туристическия пазар в България и в Европа.

Екипът ни активно участва в акции за почистване на околната среда, в проекти за възстановяване на животински видове, както и в природозащитни инициативи, включително в сезонни преброявания на птиците в района, в изследвания състоянието на популациите и други подобни. Редовно участваме в работни групи, консултативни съвети и семинари за устойчиво развитие и управление на природното и културно наследство в Родопите. Ежедневно полагаме усилия за повишаване информираността на местното население за възможностите, които екотуризмът им предлага.

В създаването на всички наши продукти и услуги са въвлечени местни предприемачи, които сме обучили по различни проекти. Ние подкрепяме и консултираме развитието на различни малки „зелени“ и „отговорни“ бизнеси. И така създаваме мрежа от качествени местни хора, заразени от идеята за чиста природна среда и запазено биоразнообразие, които са жизнено важни за развитието на екотуризма в Източните Родопи. За нас е важен балансът между това да привлечем туристите-природолюбители, които да се възползват от нашите приключения и екотурове и така да оставят приходи в местната икономика, и това същите тези туристи да се придвижват отговорно сред природата, да не я замърсяват и да не причиняват шум и безпокойство на нейните обитатели.

За нас е важно нашите гости да се докоснат до местните обичаи, но да се отнасят с уважение към специфичната местна култура, дори и тя да е много по-различна от тази, с която те са свикнали в ежедневието си.

Включването ви във всяко наше приключение допринася за устойчивото развитие на Източните Родопи, за повишаване благосъстоянието на местното население и за все по-осъзнатото свързване на чистата природа със здравословния начин на живот.