Професионално обучение - планинско колоездене

Програмата включва:

Кратка история
Устройство и части на велосипеда
Екипировка за планинско колоездене
Правилно боравене със скоростите
Поддръжка на велосипеда
Техники за каране по различни терени (изкачване, спускане)
Проучване и избиране на маршрути
Райони, подходящи за планинско колоездене
Характеристики на планински маршрути
Травми и първа помощ. Безопасност.

Курсът се провежда под формата на лъчеви или няколкодневни преходи.

Райони: Стaрa планина, Средна гора, Източни Родопи

Период: АПРИЛ-НОЕМВРИ

Брой участници: 7 минимум

колело в планината
С велосипеди през май

планинско колоездене
С колело в планината

колела Източни Родопи
Колела в Студен кладенец

колела Родопи
Велосипеди в Родопите